• Kom og lek - kom og lær!

  • Hjelp meg å gjøre det selv!

  • Den som leter, finner,
    og den som gjør, husker!

Den som leter finner, og den som gjør husker!

daVinci Montessoriskole finner du i flotte lokaler på Brann Stadion. Dette er et barnas hus fylt med spennende og lærerike opplevelser og utfordringer. For tiden har vi 54 elever fra 1. til 7. klasse.

På daVinci har vi:

• heldagsskole
• felles lunsj
• en times fysisk aktivitet om dagen
• leksefri

På daVinci legger vi læringsforholdene til rette med tilpasset opplæring til alle, basert på hvert barns personlighet og modenhet. Vi legger stor vekt på å ta oss tid til å vurdere hver enkelt elevs beste måte å lære på. Ofte viser det seg at det å finne ut hva eleven er flink til, gir gode åpninger inn på områder hvor barnet synes ting er mer vanskelig. Slik jobber vi for at hvert enkelt barn kan få en positiv og utviklende læring der nysgjerrigheten og leken får prege skolehverdagen.

Våre nye lokaler på Brann Stadion inngang 9. 3. etg

 

Foto: Svein Magne Tunli

 “Hjelp meg til å gjøre det selv.”
                          - Maria Montessori